www.plusestenvous.be

Naam

Lodewijk van Gruuthuuse

PLUS EST EN VOUS is een adviesbureau gespecialiseerd in Human Resources & Change Management. Wij helpen u om het onbenut potentieel in uw organisatie en bij uw medewerkers te ontdekken en effectiever aan te wenden. Dat is onze missie, en meteen ook onze naam.

Wij zijn een Belgisch bedrijf, met een Franse naam en duidelijk Vlaamse roots. PLUS EST EN VOUS was het devies van de invloedrijke Brugse adellijke familie van Gruuthuse. Letterlijk betekent de spreuk: ER IS MEER IN U. Deze spreuk is een soort leidraad oor de kern van onze activiteiten. In elk van ons schuilen vele capaciteiten en talenten die vaak onontdekt blijven, ook in een professionele context. Dit onontgonnen menselijk potentieel helpen blootleggen en laten groeien, dat is onze missie


Meer info over ons bureau. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Contacteer ons.
 

 

Bookmark and Share 


©Copyright - PLUS EST EN VOUS - 2018