www.plusestenvous.be

Leadership & Change

Leiderschap gaat over het bepalen van de juiste koers voor de organisatie, die koers realiseren met de middelen die men ter beschikking heeft en de mensen in de organisatie bekwaam, betrokken en geëngageerd krijgen. Hoe zet je als een echte leider daar elke dag weer je schouders onder?

Leiders kunnen niet zonder het engagement van hun medewerkers. Het komt er op aan hen te inspireren en mee te krijgen. Van leiders wordt verwacht dat ze medewerkers als het ware weten te verbinden met de organisatie en met hun job, en dat via een persoonlijke aanpak. Zo'n aanpak vergt een mix van

  • flexibiliteit in de manier van 'aansturen'
  • authenticiteit
  • eigen engagement 
  • veranderingsbereidheid
Hoe kunnen wij u helpen?
Contacteer Veronique Michiels voor een verkennend gesprek.

 

 

Bookmark and ShareVerbindend leiderschap

... of ENGAGING Leadership: welk leiderschapsgedrag creëert of ondersteunt engagement van medewerkers?

ENGAGING Leadership Assessment

Check wat u als leider kan doen om engagement bij medewerkers te creëren of te vergroten.

Het wiel van verandering

Een effectieve leider weet succesvol om te gaan met het sturen van verandering. PLUS EST EN VOUS ontwikkelde een eenvoudig praktisch model om veranderingsprocessen te managen.
engaging_leadership

Over nieuw leiderschap

image
Yvan Vanden Berghe bestudeert leiderschap in een brede, ook historische context. Een kritische commentaar.


©Copyright - PLUS EST EN VOUS - 2018